Vaš Web pretraživač mora imati omogućene "kolačiće"

Na ovom sajtu se koriste dva "kolačića" (cookies): Osnovni "kolačić" sesije (session cookie) se obično zove MoodleSession. U vašem Web pretraživaču morate dozvoliti upotrebu ovog "kolačića", kako biste osigurali kontinuiranu prijavu na sistem pri prelasku sa jedne na drugu stranicu sajta. Kada se odjavite sa sistema ili zatvorite Web pretraživač "kolačić" se uništava (i u vašem Web pretraživaču i na serveru). Drugi "kolačić" je tu zbog praktičnosti u radu i obično se naziva MOODLEID. On samo pamti vaše korisničko ime unutar Web pretraživača. To znači, da će, kada se vratite na ovaj sajt, polje za unos korisničkog imena na stranicu za prijavu, automatski biti popunjeno Vašim korisničkim imenom. Iz razloga sigurnosti (posebno kada Internetu pristupate sa javnog računara) bolje je da odbijete ovaj "kolačić" - u tom slučaju ćete morati da unesete svoje korisničko ime svaki put kada se budete prijavljivali na sistem.